نتایج نظرسنجی گالوپ نشان داد
مردم مصر خواستار گسترش روابط با ایران و کاهش مناسبات با آمریکا هستند

خبرگزاری فارس: بر اساس نتایج جدیدترین موسسه نظرسنجی گالوپ اکثریت مردم مصر مخالف رابطه با آمریکا و خواستار گسترش مناسبات با ایران هستند.

خبرگزاری فارس: مردم مصر خواستار گسترش روابط با ایران و کاهش مناسبات با آمریکا هستند

به گزارش فارس، نتایج جدیدترین نظرسنجی انجام شده توسط موسسه گالوپ حاکی از آن است که 56 درصد مردم مصر مخالف رابطه با آمریکا هستند و 60 درصد مصری‌ها خواستار رابطه با ترکیه و 41 درصد نیز موافق گسترش روابط با ایران هستند.

انجام این نظرسنجی مصادف با تعطیلی چندین سازمان معتبر غیردولتی مصر و آمریکا توسط شورای عالی نظامی مصر بوده است.

"نبیل فهمی" سفیر سابق مصر در آمریکا ضمن انتقاد از واکنش دولت آمریکا و مصر به این رویداد از آمریکا به دلیل فعالیت بدون مجوز سازمان‌های غیر دولتی آمریکا پس از توافقنامه سال 2005 و از دولت مصر به دلیل ارتباط با این سازمان‌های آمریکایی انتقاد کرده است. بسیاری از تحلیلگران این موضوع را مهمترین عامل تنش در روابط مصر و آمریکا می‌دانند.

مردم مصر در حالی خواستار گسترش مناسبات با ترکیه هستند که الزاماً به معنای موافقت با رهبران ترکیه نیست و این در حالی است که آنکارا در راستای ایفای نقش موثرتر در منطقه به دنبال راهکارهایی برای همکاری با دولت جدید مصر است.

در همین حال بر اساس نظرسنجی گالوپ تمایل مردم مصر برای گسترش مناسبات با ایران به 41 درصد افزایش یافته است. در همین حال 65 درصد مصری‌ها عملکرد رهبران آمریکا در زمینه اشتغال‌ را ناکارآمد می‌دانند.

بر اساس این گزارش 79 درصد مردم مصر بر این باورند که جایگاه کشورشان در سطح جهانی پس از سقوط مبارک بهبود یافته است و به رغم شرایط سخت اقتصادی مصر مردم این کشور امیدوارند که موقعیت مصر بهتر شود.

مردم مصر به آشکارا مخالف نوع عملکرد دولتمردان آمریکا هستند و به رغم شرایط دشوار اقتصادی قویا بر این باورند که جایگاه مصر در سطح جهانی پس از سقوط مبارک بهبود خواهد یافت.

نظرسنجی گالوپ در تاریخ 31 ژانویه  تا 7 فوریه 2012 با مشارکت 1000 تن از مردم مصر صورت گرفته است.

انتهای پیام/201378/س.ص